"KAŻDE DZIECKO MA SWOJE MIEJSCE I PRAWO DO SZCZĘŚCIA. NASZYM ZADANIEM JEST POMÓC MU W TO UWIERZYĆ."

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Aktualności

Spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów.

W dniu 23.01.2014 roku w PP-P odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów. Tematyką spotkania było Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzonym zachowaniem w środowisku szkolnym i rodzinnym w oparciu o model skonstruowany przez Aleksandrę Krasowską.
Strategia pozwala szerzej spojrzeć na ucznia przejawiającego niewłaściwe zachowania, które nierzadko destabilizują system szkolny. Nauczyciele poprzez odpowiednio dobrane działania korygujące mogą pomóc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności. Stosowanie metody budowania strategii stwarza możliwość rozwoju kompetencji nauczycieli, którzy uczą się w miejscu pracy poprzez doświadczenie i refleksję. Metoda stanowi też alternatywę dla wielu bezowocnych szkoleń – niedających się wykorzystać w bezpośredniej pracy z dzieckiem, zniechęcających do podejmowania wysiłków w doskonaleniu umiejętności. Metoda budowania strategii jest formą współpracy nauczycieli i specjalistów (pedagoga lub psychologa szkolnego, pracownika poradni, socjoterapeuty itp.) dla dobra dziecka.

Korzyści wynikające z zastosowania metody: 

  1. zebranie wszystkich istotnych informacji daje pełny obraz funkcjonowania dziecka lub klasy i stwarza podstawy do dobrej diagnozy problemu;
  2. zaangażowanie wielu nauczycieli uczących dziecko zwiększa szansę na dobrze ukierunkowane i intensywne działania;
  3. przełamanie stereotypów myślenia o dziecku otwiera nauczycieli na jego potrzeby i trudności;
  4. uporządkowanie pracy zespołu i dobre wykorzystanie czasu umożliwia przeżycie satysfakcji z efektywnej współpracy, wymianę doświadczeń oraz większe przewidywania przezwyciężenia trudności wychowawczych;
  5. wcześniejsze dostrzeganie problemów przez nauczycieli oraz większe szanse na szybszą reakcję, co przeciwdziała narastaniu trudnych zachowań.

Skontaktuj się z nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
Dyrektor - Bogusława Podolańczuk
tel. (95) 763 91 93
gabinet nr 5
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
 
Sekretariat
specjalista ds. administracji
Alicja Grabska
tel. (95) 763 22 47
gabinet nr 4
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sob.-Nd. nieczynne