"KAŻDE DZIECKO MA SWOJE MIEJSCE I PRAWO DO SZCZĘŚCIA. NASZYM ZADANIEM JEST POMÓC MU W TO UWIERZYĆ."

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Aktualności

1 października Dzień Osób z Afazją Rozwojową

Afazja to zaburzenie neurologiczne, którego przyczynę stanowią nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (ośrodków mowy w mózgu bądź połączeń nerwowych pomiędzy nimi).

Mowa u dzieci z afazją nie rozwija się wcale albo też rozwija się ze znacznym opóźnieniem.

Charakterystyczne dla dzieci afatycznych jest:

- prawidłowy słuch,

- nie rozumieją znaczenia wypowiadanych do nich słów, przez co nie wykonują poleceń, nie są w stanie skupić się na czytanej bajce.

- norma intelektualna,

- Problemy z wypowiadaniem słów w trybie zarówno spontanicznym, jak i naśladowczym.

- Zniekształcanie brzmienia słów.

- Trudność wypowiadania słów dłuższych a nawet dwusylabowych.

- Zapominanie już wcześniej utrwalonego słowa.

- Dzielenie słów na sylaby dla ułatwienia sobie ich wypowiedzenia.

- Ubogie słownictwo.

- Ograniczanie się do jednowyrazowych wypowiedzi.

- Zaburzenia gramatyki i składni, polegające na opuszczaniu wyrazów czy zniekształceniach  w realizacji związków składniowych.

- Zniekształcenia artykulacyjne i trudności w realizacji fonetycznej formy wypowiedzi.

- Trudności w rozumieniu tekstu mówionego (pojedynczych słów lub relacji składniowych).

Dziecko z afazją nie jest zdolne do powiedzenia tego, co chce. Ma problemy ze znalezieniem właściwych słów i skonstruowaniem zdań, za pomocą których mogłoby wypowiedzieć swoje myśli. Nie jest też w stanie zrozumieć, co mówią inni. Rozumie pojedyncze słowa, ale nie potrafi wychwycić sensu całej wypowiedzi. 

https://www.rozkodujmyafazje.pl/category/dzien-osob-z-afazja-rozwojowa/

Anna Pisarek-Walendziak

Skontaktuj się z nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
Dyrektor - Bogusława Podolańczuk
tel. (95) 763 91 93
gabinet nr 5
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
 
Sekretariat
specjalista ds. administracji
Alicja Grabska
tel. (95) 763 22 47
gabinet nr 4
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sob.-Nd. nieczynne